Chuyện chưa kể: Reputyze Teambuilding – Chuyện đi biển và Ma Sói lúc nửa đêm

Sau một đợt xử lý khủng hoảng truyền thông, cả team account lẫn media của công ty phải tất bật làm việc ngày đêm và cả cuối tuần. Không thể mô tả được cảm giác thương hoa tiếc ngọc của mình dành cho những con ong chăm chỉ với tinh thần quật cường như vậy…